Hilmi Yüncü Anısına                       

4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu

                                  1-2 Kasım 2019, Ankara

 

Sempozyum Konuları

 

Ulaşım teknolojilerindeki değişimlerin köprü mühendisliği üzerindeki etkisi

Güzergah çalışmalarının köprü projeleriyle bağlantısı

Tarihi köprülerin onarım teknikleri ve kültür mirası olarak korunması

Özel köprülerde tasarım ve uygulamadaki yenilikçi yaklaşımlar

Köprü projelendirilmesinde doğal afet etkileri

Mevcut köprü ve viyadüklerin bakım muayene yöntemleri

Köprü-zemin-yaklaşım dolgusu etkileşimleri

Yüksek hızlı tren köprülerinin özel sorunları

Köprülerde güçlendirme yöntemleri ve uygulamaları

Köprülerde tasarım ve uygulama kusurlarından kaynaklanan yapısal hasarlar

Köprü işletme sistemleri

Diğer konular

 

İMO örgütünün çeşitli şubelerinden ve temsilciliklerinden gelecek telkinler ve istekler bundan önceki sempozyumlarda olduğu gibi 2019 buluşmasında da konuları ve hatta bazı alt konuları belirleyici nitelik taşıyacaktır. Ayrıca, inşaat mühendisliğindeki yenilikçi ve ileri yeni tekniklere ilgi gösteren ve onlarla ilgili bir sempozyum çerçevesinde bilgilenmeye ulaşma arzusu taşıyan üyelerimizden bireysel olarak gelecek telkinlere de sempozyum yönetimi açık kalacaktır.

Ancak ana konu ve alt konu çeşitliliğinin dallanarak zenginlik kazanması faydalı olacak bu görüşleri bekler halde yine de bir konu gruplaşması yaparak ilgili tarafların dikkatine bir ön bilgi kümesi sunulmasında yarar görülmektedir.

 


Facebook instagram twitter imo