Hilmi Yüncü Anısına                       

4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu

                                  1-2 Kasım 2019, Ankara

 

Bildiri Özet Koşulları

 

Bildiri özetleri 800 kelimeyi geçmemeli, iki sayfayı aşmayacak şekilde ve içeriği anlaşılabilir biçimde olmalıdır.

 

Bildiri başlığının altında yazarların ad ve soyadları, ünvanları, çalıştıkları kurumlar, iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta) yazılmalıdır.

 

Bildirinin hangi konu başlığı altında sunulacağı belirtilmelidir.

 

Bildiri özetleri en geç 30 Nisan 2019 (uzatılmış tarih) tarihine kadar sempozyum sekreterliğine gönderilmelidir.

 

Bildiri özetlerine ilişkin Bilim ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından hakem değerlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca, kabul edilen bildirilerin tam metinleri için hakem değerlendirmesi tekrar yapılacaktır.

 


Facebook instagram twitter imo