Hilmi Yüncü Anısına                       

4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu

                                  1-2 Kasım 2019, Ankara

 

Sempozyumun Amacı

 

Köprü ve viyadük tasarımı ile inşaatı alanında ülkemizde çeşitli değişiklikler ve yenilikler yaşanmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası tarafından daha önce üç defa ülke çapında gerçekleştirilmiş sempozyumun bu gelişmelerde belli bir payı olduğu düşünülmekte ve dile getirilmektedir. 2007, 2011 ve 2015 yıllarında sırasıyla Antalya, Eskişehir ve Bursa?da gerçekleştirilmiş olan kongrelere Ankara şubemiz yol gösterici ve yönlendirici deneyimlerini seferber ederek danışmanlık yapmış bulunmaktaydı. Bu kez 2019 yılında gerçekleştirici İMO şubesi olarak görev aldığı bir yeni sempozyumun hazırlıklarına girişilmiştir.

 

Yapı teknolojileri ve çağdaş malzeme kullanımları bakış açısından olduğu kadar, tasarruf teknikleri yönünden de dünyadaki gelişmelerin ülkemize aktarılması ve bizim buradaki değişik araştırmalar ve incelemeler sonucu ortaya dökülen yenilikçi bilgilerin toplu olarak sunulması, bu sempozyumun ana amacıdır. Tasarım ve uygulama yönünden konu çeşitliliğinin artmış bulunması, her sempozyumda bir öncekine oranla daha fazla sayıda yeni konunun ele alınmasını gerektirir hale gelmiştir. 2019 Ankara Sempozyumu da bu anlayış çerçevesinde en yeni ve çağdaş bilgilere ulaşmanın yollarını kolaylaştırıcı bir anlayış içinde gerçekleştirilecektir.

 


Facebook instagram twitter imo